Дээшээ

2020-2021 оны хичээлийн жил


 

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД
СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ӨДРИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

БүлэгХөтөлбөрШАЛГАЛТ-1 /70%/
(Босго оноо 410)
ШАЛГАЛТ-2 /30%/
(Босго оноо 410)
1 Гадаад хэлний орчуулга (Англи)*
 • Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл
 • Физик
 • Хими
 • Биологи
 • Газар зүй
 • Монгол улсын түүх
  Гадаад хэлний орчуулга (Хятад)*
 • Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
3 Гадаад хэлний орчуулга (Япон)*
 • Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
4 Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос)*
 • Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
5 Сэтгүүл зүй
 • Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
6 Сэтгүүл зүй-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**
 • Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
7 Эдийн засаг
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
8 Санхүү
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
9 Нягтлан бодох бүртгэл
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
10 Бизнесийн удирдлага
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
11 Менежмент
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
12 Маркетинг
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
13 Худалдаа
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
14 Худалдаа-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
15 Аялал жуулчлалын менежмент
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
16 Аялал жуулчлалын менежмент-Гадаад хэлний орчуулга (хос)**
 • Математик, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
 17 Програм хангамж
 • Математик, Гадаад хэл, Физик
18 Програм хангамж (2+2 хөтөлбөр)***
 • Математик, Гадаад хэл, Физик
19 График дизайн
 • Математик, Гадаад хэл, Физик
20 График дизайн (2+2 хөтөлбөр)****
 • Математик, Гадаад хэл, Физик
21 Компьютерийн сүлжээ
 • Математик, Гадаад хэл, Физик
22 Олон улсын харилцаа
 • Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
23 Олон улсын харилцаа - Гадаад хэлний орчуулга**
 • Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг
24 Сэтгэл судлал
 • Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

 * Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид Багш-Орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголт бий.

** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид нь 4 жилийн хугацаанд хос мэргэжил эзэмших боломжтой.

*** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагч нь Солонгос хэлийг нэмэлтээр судлах бөгөөд хэлний түвшингийн шаардлага хангасан тохиолдолд БНСУ-ын Радио, телевизийн Их сургууль (Korea University of Media Arts)-д 2 жил суралцан хос дипломтой төгсөх боломжтой.

Жич: Шалгалт 1-ийн хувьд тооцуулсан хичээлийн оноог Шалгалт-2 дээр давхардуулан тооцохгүй.

 

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОРОЙН БАКАЛАВРТ СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ИндексХөтөлбөрийн нэр
1 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл)
2 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Хятад хэл)
3 D041401 Маркетинг
4 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл
5 D041301 Бизнесийн удирдлага
6 D041302 Менежмент
7 D041601 Худалдаа
8 D022204 Олон улсын харилцаа

Утас: 77111500 
Цахим хуудас: www.elselt.humanities.mnwww.graduate.humanities.mn