Дээшээ

2019-2020 оны хичээлийн жилӨдрийн хөтөлбөр

2019 - 2020 оны хичээлийн жилд суралцагч элсүүлэх хөтөлбөр

Бүлэг Мэргэжлийн чиглэл Шалгалт 1
(70%)
Шалгалт 2
(30%)
I Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи, Хятад, Япон, Солонгос, Герман, Франц)*
Гадаад хэлний орчуулга (Англи, Хятад, Япон, Солонгос, Герман, Франц)*
Сэтгүүл зүй
Сэтгүүл зүй – Гадаад хэлний орчуулга**
Монгол хэл
Гадаад хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
Монгол хэл
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Физик
Хими
Биологи
Газар зүй
II Эдийн засаг
Санхүү
Нягтлан бодох бүртгэл
Бизнесийн удирдлага
Менежмент
Маркетинг
Худалдаа
Худалдаа – Гадаад хэлни орчуулга**
Аялал жуулчлалын менежмент
Аялал жуулчлалын менежмент – Гадаад хэлний орчуулга**
Математик
Гадаад хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
III Хүрээлэн буй орчин судлал
Хүрээлэн буй орчин судлал – Гадаад хэлний орчуулга**
Хими
Биологи
Газар зүй
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
IV Програм хангамж
График дизайн
График дизайн+ Солонгос хэл***
Компьютерийн сүлжээ
Мэдээллийн систем
Математик
Физик
Гадаад хэл
V Олон улсын харилцаа
Олон улсын харилцаа - Гадаад хэлний орчуулга**
Сэтгэл судлал
Гадаад хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг

* Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид Багш-Орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголт бий.

** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагчид нь 4 жилийн хугацаанд хос мэргэжил эзэмших боломжтой.

*** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагч нь Солонгос хэлийг нэмэлтээр судлах бөгөөд хэлний түвшинд хүрсэн тохиолдолд БНСУ-ын Радио, телевизийн Их сургууль (Korea University of Media Arts)-д 2 жил суралцан хос дипломтой төгсөх боломжтой.

Жич: Шалгалт №1-ийн хувьд тооцуулсан хичээлийн оноог Шалгалт №2 дээр давхардуулан тооцохгүй.

Оройн хөтөлбөр

2019 - 2020 оны хичээлийн жилд оройн хөтөлбөрт элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлүүд

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Шалгалт өгөх чиглэл
1 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл) Хөтөлбөрийн түвшин тогтоох шалгалт
2 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Хятад хэл)
3 D041401 Маркетинг
4 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл
5 D041301 Бизнесийн удирдлага
6 D023101 Менежмент
7 D041601 Худалдаа
8 D022204 Олон улсын харилцаа

Та элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг - https://elselt.humanities.mn хаягаар болон 77111500 дугаараас авна уу.