Дээшээ

Лекцүүд


 1. Д.Уламбаяр /Ph.D, профессор/
  • Лекц 1 (The Key Issuse in International Affairs)
  • Лекц 2 (A New Navigating for Regional Geopolitics)
  • Лекц 3 (A New Paradigim in Mongolia's Foreign Policy)
  • Лекц 4 (International Politics of Energy: Part I)
  • Лекц 5 (Shape A New World Order Post-COVID-19 Pandemic)
 2. Д.Дагиймаа /Ph.D, профессор/
  • Лекц 1 (Технологийн эрин үеийн хэвлэл мэдээлэлд гарч буй өөрчлөлт, хандлага)
 3. А.Амаржаргал /Ph.D, профессор/
  • Лекц 1 (2017-2019 оны Нобелийн шагнал авсан эдийн засагчдын талаар)
  • Лекц 2 (Глобаль ядуурал ба орчин үеийн зарим хандлага)
 4. Э.Равдан /Sc.D, профессор/
  • Лекц 1 (Орчин цагийн хэл шинжлэл)
  • Лекц 2 (Орчин цагийн орчуулгын онолын тойм)
 5. С.Байгалтөгс /Ph.D, профессор/
  • Лекц 1 (Мэдээллийн аюулгүй байдал)
 6. С.Эрдэнэтуул /Ph.D, профессор/
  • Лекц 1 (Манлайллын орчин үеийн чиг хандлага)
  • Лекц 2 (Төлөвлөлтийн орчин үеийн асуудлууд, OGSM)
  • Лекц 3 (Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо, PDCA)
 7. Т.Одончимэг
  • Лекц 1 (Эрэгцүүлэн бодох нь)
 8. Л.Энхтүшиг
  • Лекц 1 ("Психоанализ" Бие хүний сэтгэл судлал)
  • Лекц 2 (Сэтгэцийн эмгэг судлал II)
  • Лекц 3 (Бие хүний сэтгэл судлал)
  • Лекц 4 (Хуулийн сэтгэл судлал
 9. С.Батчимэг /Ph.D, профессор/
  • Лекц 1 (Технологийн салбарт үзүүлж буй COVID-19 -ийн нөлөөлөл)