Дээшээ

Лекцүүд


  1. Д.Уламбаяр /Ph.D, профессор/
  2. Д.Дагиймаа /Ph.D, профессор/
  3. А.Амаржаргал /Ph.D, профессор/