Дээшээ

2018-2019 оны хичээлийн жилӨдрийн хөтөлбөр

2018 - 2019 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, босго оноо

Бүлэг Мэргэжлийн чиглэл Шалгалт 1
(Аль нэг хичээл 480 –аас дээш байх)
Шалгалт 2
(Аль нэг хичээл 400 –аас дээш байх)
I Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи, Хятад, Япон, Солонгос, Герман, Франц)*
Гадаад хэлний орчуулга (Англи, Хятад, Япон, Солонгос, Герман, Франц)*
Монгол хэл
Гадаад хэл
Гадаад хэл
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монгол хэл
Физик Хими Биологи
Газар зүй
II Эдийн засаг
Санхүү, банк
Нягтлан бодох бүртгэл
Математик
Гадаад хэл
III Бизнесийн удирдлага
Маркетинг
Худалдаа
Худалдаа – Гадаад хэлни орчуулга**
Аялал жуулчлалын менежмент
Аялал жуулчлалын менежмент – Гадаад хэлний орчуулга**
Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
IV Хүрээлэн буй орчин судлал
Хүрээлэн буй орчин судлал – Гадаад хэлний орчуулга**
Хими
Биологи
Газар зүй
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
V Програм хангамж
График дизайн
Компьютерийн сүлжээ
Мэдээллийн систем
Математик
Физик
Гадаад хэл
VI Сэтгүүл зүй
Сэтгүүл зүй – Гадаад хэлний орчуулга**
Монгол хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Гадаад хэл
VII Олон улсын харилцаа
Олон улсын харилцаа - Гадаад хэлний орчуулга**
Сэтгэл судлал
Гадаад хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг

* Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагсад Багш-Орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголт бий.

** Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагсад нь 4 жилийн хугацаанд хос мэргэжил эзэмших боломжтой.

Жич: Шалгалт 1 –ийн хувьд тооцуулсан хичээлийн оноог Шалгалт 2 дээр давхардуулан тооцохгүй.

Оройн хөтөлбөр

2018 - 2019 оны хичээлийн жилд оройн хөтөлбөрт элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлүүд

Индекс Хөтөлбөрийн нэр Шалгалт өгөх чиглэл
1 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Англи хэл) Шалгалтгүй
2 D023101 Гадаад хэлний орчуулга (Хятад хэл) Шалгалтгүй
4 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл Математик (70%)
Англи хэл (30%)
5 D041301 Бизнесийн удирдлага Математик (70%)
Англи хэл (30%)
6 D022204 Олон улсын харилцаа Нийгмийн тухай мэдлэг (эссэ бичих)

Та элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг - https://elselt.humanities.mn хаягаар болон 77111500 дугаараас авна уу.