Дээшээ

Бидний тухай


“Эрдэм Хөтлөгч” ГХДС нь 10 дахь жилдээ Монгол Улсын ХИС- ийн бүрэлдэхүүнд орж БСШУ- ны сайдын 2010 оны 04-р сарын 30 өдрийн 212 тоот тушаалаар Монгол Улсын Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Дархан салбар болсон.