Дээшээ

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл


01. Хэлний сэтгэлгээг судлах арга зүйн асуудалд
Академич Б.Чулуундорж

02. Linguistics models for system analysis
Академич Б.Чулуундорж