Дээшээ

Менежментийн профессорын баг


Амартүвшиний АМАРЖАРГАЛ (Эдийн засгийн ухааны /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн захирал
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-94039759
Цахим шуудан: amaraa@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • Постдок, Америкийн Их Сургууль, АНУ, 2012-2013
 • Ph.D, Кобегийн Их Сургууль, Япон улс, 2006- 2009
 • MA , Кобегийн Их Сургууль, Япон улс, 2002-2004
 • MBA, МУИС, Эдийн Засгийн Сургууль, 1998-2000
 • BA, МУИС, Эдийн Засгийн Сургууль, 1993-1997
Ажилласан газар:
 • Бизнесийн Сургуулийн профессор, ХИС, 2009-өнөөг хүртэл
 • Дэд профессор, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2010-өнөөг хүртэл
 • Багш, Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2004-2006
 • Цагийн багш, Эдийн засгийн онолын тэнхим, МУИС, ЭЗ Сургууль, 2004-2006
 • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2001-2002
 • Багш, Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2000-2002
 • Багш, “Идэр” дээд сургууль, 1998-2000
Судалгаа шинжилгээ, төсөл:
 • Монгол талын Судлаач, Urbanization and sustainability under global change and transitional economies: Synthesis from Southeast, East, and North Asia (SENA)." NASA, Мичиганы Их Сургууль, АНУ, 2015-2018
 • Үндэсний Зөвлөх, Орон Нутгийн Эрүүл Мэндийн анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээний Санхүүжилтийг боловсронгуй болгох арга зам, MSTAP, Дэлхийн Банк, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2013-2014
 • Төслийн багийн ахлагч, UNDP, “Уул уурхайн зардал үр ашгийн шинжилгээ”, UNDP, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2011-2012
 • Төслийн багийн ахлагч, UNDP project “Орон нутгийн иргэдэд бичил даатгалын ач холбогдлыг таниулах сургалт”, UNDP, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2011
 • Үндэсний зөвлөх, Ариун цэврийн асуудлын эдийн засгийн нөлөөллийг тооцох аргазүй, UNICEF, Улаанбаатар, Монгол, Улс, 2011
Гавьяа шагнал:
 • Соросын сан, өндөр хөгжилтэй орнуудад докторын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад нэмэлт тэтгэлэг олгох хөтөлбөр, 2007-2009
 • Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэг, 2006-2009
 • БСШУЯ-ны хүндэт жуух, 2006
 • Эх орондоо ирж ажиллагсдад зориулсан Соросын сангийн тэтгэлэг,, HESP (Higher Education Support Program), Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Соросын сан, 2005-2006
 • JICE –ийн тэтгэлэгт оюутан, Японы Засгийн газар, 2002-2004
Бүтээл:
 • Chen Jiquan, Amartuvshin Amarjargal et.al. “Divergences of Two Coupled Human and Natural Systems on the Mongolia Plateau”, BioScience, 2015
 • А.Амаржаргал, Мэдлэгийн менежмент, лекцийн хураангуй, 2010
 • А.Амаржаргал “Estimating money demand equation for Mongolia”, 11th issue of Les Cahiers de Recherche de l’ESCE. (2009)
 • А.Амаржаргал “Welfare cost of Inflation using Partial Equilibrium Analysis for Mongolia”, working paper, 2008
 • А.Амаржаргал “Estimating monetary policy effects using MIU model for a case of Mongolia”, working paper, 2008
 • А.Амаржаргал, “TFP Performance of 22 Transition Economies since 1990: A Malmquist TFP Index Approach”, master thesis, 2004
 • А.Амаржаргал, Tutorials on Production and Operations Management, in Mongolian, 2002

Сэрээтэрийн ЭРДЭНЭТУУЛ (Эдийн засгийн ухааны /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99110420
Цахим шуудан: erdenetuul@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1995-1999 онд. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг эдийн засагч, менежер мэргэжлээр төгссөн.
 • 1999-2001 онд. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан. “Монгол улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн стратегийг тодорхойлох нь” сэдвээр
 • 2002 - 2003 онд. Японы Рейтаку их сургуульд япон хэлний бэлтгэл курст хамрагдсан.
 • 2003 – 2006 онд. Японы Рейтаку их сургуульд доктрантурт суралцаж “Монголын эдийн засгийн хөгжилд хүн ам зүйн үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа” сэдвээр эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 2006-2008 онд Японы Рейтаку их сургуулийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнд post doctor хийсэн.
 • 2009 онд ХИС-ийн дэд профессор
 • 2013 онд ХИС-ийн профессор
Ажилласан газар:
 • 1999-2001 онд. “Улаанбаатар-Эрдэм” дээд сургуулийн бизнесийн удирдлагын тэнхимд багш
 • 2006-2008 онд. Япон улсын Рейтаку их сургуулийн нийгэм, эдийн засгийн хүрээлэнд судлаач, Японы Хүн ам, нийгмийн хөгжлийн яамны дэргэдэх Хүн ам зүй судлалын хүрээлэнгийн ажилтан
 • 2008 оноос ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын тэнхимд багшаар
 • 2009 оноос Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгчээр
Оролцсон төсөл, захиалгат ажил:
 • Эрдэнэтуул С. “Монголын нөхцөлд логистикийн менежментийг орон нутагт хөгжүүлэх бодлого” Азийн Хөгжлийн банк, эдийн засгийн зөвлөх, 2009-2010
 • С.Эрдэнэтуул. “Ажил эрхлэлтийн үйлчилгээний зорилтот бүлгийн үр дүн” судалгааны тайлан, 2011
 • С.Эрдэнэтуул. “Бичил даатгалыг Монголд хөгжүүлэх ” судалгааны тайлан, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, 2011
 • С.Эрдэнэтуул. “Аялал жуулчлалын байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүд ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2011
 • С.Эрдэнэтуул. “Багануурын аж үйлдвэрийн паркын дэд бүтцийн техник, эдийн засгийн үндэслэл ”, Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Их Нартын байгалийн нөөц газрын менежментийн төлөвлөгөө ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2011
 • С.Эрдэнэтуул. “Орхоны Хөндийн байгалийн цогцолбор газрын аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөгөө ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Орхоны Хөндийн байгалийн цогцолбор газрын бизнес төлөвлөгөө ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2011
 • С.Эрдэнэтуул. “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн сургалтын хөтөлбөр ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Дарханы аж үйлдвэрийн паркийг байгуулах нийгэм, эдийн үндэслэл ”, Үндэсний хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэвтрэх хураамжийг өөрчлөх үндэслэл ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “ТХГН – ын аялал жуулчлалын харилцаанд оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа ”, НҮБ – ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Монгол улсын тээврийн нэгдсэн сүлжээний стратеги, бодлогын хувилбар боловсруулах”төсөл, Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, 2012
 • С.Эрдэнэтуул. “Монгол улсад ногоон нийтийн тээврийн систем нэвтрүүлэх стратеги”төсөл, Солонгосын тээврийн нийгэмлэг, 2012
 • НҮБХХ, “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн “ТХГН – ын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан заавар” боловсруулах ажилд эдийн засаг, менежментийн зөвлөхөөр, 2013
 • CBI, “Монголд аялал жуулчлалыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх боломжийн үнэлгээ” богино хугацааны зөвлөхөөр, 2013
 • ДБХС, “Гулзат” ОНХГ–ын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах багийн ахлагчаар, 2014
 • ДБХС, “Онон Балжийн БЦГ” –ын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах багийн ахлагчаар, 2014
 • ДБХС, “Хавтгар” ОНХГ –ын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах багийн ахлагчаар, 2014
 • НҮБХХ, “Улз голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө” боловсруулах багт нийгэм, эдийн засгийн зөвлөхөөр, 2014
 • Дэлхийн банк, “ЕБС болон цэцэрлэгийн багш бус ажлын байрны орон тооны нормативийг тодорхойлох” судалгааны төсөлд байгийн ахлагчаар, 2015
Бүтээл:
Нэг. Сурах бичиг, гарын авлага
 • Н.Ариунжаргал, С.Эрдэнэтуул. “Олон улсын худалдаа” гарын авлага, 2013
 • Эрдэнэтуул С. “Бизнесийн бодлого ба аж ахуйн нэгжийн стратеги” гарын авлага 2012
 • Эрдэнэтуул С. “Маркетингийн удирдлага” гарын авлага 2011
 • Эрдэнэтуул С. “Стратегийн менежмент” гарын авлага 2011
 • Эрдэнэтуул С. “Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент” гарын авлага 2009
 • Эрдэнэтуул С. “Аялал жуулчлалын хүний нөөцийн менежмент” гарын авлага 2009
 • Эрдэнэтуул С. “Менежмент” сурах бичиг 2011
Хоёр. Нэг сэдэвт бүтээл
 • "Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох нь" Боловсрол судлалын ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. МУБИС. 2005
 • "Vulnerability assessment of regional agricultural development under climate change conditions" MSc thesis (2008). UNESCO-IHE Institute for Water Education. The Netherlands
Гурав. Эрдэм шинжилгээний бүтээл:
 • Эрдэнэтуул С. “Монголын эдийн засгийн хөгжил ба хүн ам” Рейтаку эдийн засгийн судалгааны олон улсын сэтгүүл, 2004
 • Эрдэнэтуул С. “Хүн ам ба ажиллах хүчний судалгаа: Ажиллах хүчний насжилтын хүснэгтэд тулгуурласан судалгаа” Хүн ам зүй судлал, Японы хүн ам зүй судлалын хүрээлэн, 2005
 • Эрдэнэтуул С. “Япон Монголын ажиллах хүчний насжилтын харьцуулсан судалгаа” Working paper, 2005
 • Эрдэнэтуул С. “Монголын хүн амын бонус ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн асуудал” Working paper No 22, Reitaku institute of Political Economics and Social Studies, 2006
 • Эрдэнэтуул С. “Монголын хүн амын бонус ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн асуудал” Working paper No 22, Reitaku institute of Political Economics and Social Studies, 2006
 • Эрдэнэтуул С. “Монголын эдийн засгийн хөгжил ба технологийн асуудал” ” Рейтаку эдийн засгийн судалгааны олон улсын сэтгүүл, 2010
 • Т.Навчаа, С.Эрдэнэтуул. “Indicators to assess the environmental and socio-economic impacts of tourism on Protected Areas of Mongolia” 32nd International Geographical Congress. Cologne, Germany. 26-30 August, 2012
 • Т.Навчаа, С.Эрдэнэтуул. “Research study on developing the indicators to assess the environmental and socioeconomic impacts of tourism on Protected Areas of Mongolia" (in the publishing list). International Journal of Tourism research. JTR-12-0401
Эрдэм шинжилгээний илтгэл
 • Эрдэнэтуул С. “Монголын хүн амын бонус ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн асуудал” Монголын эдийн засаг бизнесийн холбоо болон Японы менежментийн холбооны хамтарсан олон улсын хурал, 2007
 • Т.Навчаа, С.Эрдэнэтуул. “Indicators to assess the environmental and socio-economic impacts of tourism on Protected Areas of Mongolia” 32nd International Geographical Congress. Cologne, Germany. 26-30 August, 2012

Гончигжавын БОЛДБААТАР (Боловсрол судлалын ухааны доктор /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын тэнхмийн багш
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99058058
Цахим шуудан: boldbaatar@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1985-1990 ОХУ-ын Ростов хотын улсын их сургууль, Улс төрийн эдийн ухааны багш, эдийн засагч бакалавр
 • 1996 онд МУИС Эдийн засгийн ухааны магистр
 • 1998-2002 онд МУИС-д Эдийн засаг, менежмент
 • 2002-2003 онд ХИС-д Боловсрол судлалын чиглэлээр суралцаж “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын стратеги болон бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.
Ажилласан газар:
 • 1990-1991 он ХААИС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхимд эдийн засгийн багш
 • 1991-1993 онд МУБИС-ийн нийгмийн ухааны тэнхимд эдийн засгийн багш
 • 1993 оноос хойш Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш
Мэргэжлийн олон нийтийн байгууллагын гишүүнчлэл:
 • Монголын маркетингийн холбооны гишүүн
 • Монголын маркетингийн судалгаа шинжилгээний хүрээлэн ТББ-ын гишүүн
Бүтээл:
 • Бизнесийн үндэс (Сурах бичиг), 2002
 • Маркетингийн судалгаа (Сурах бичиг), 2013
 • Нейромаркетинг (гарын авлага). 2015
 • Шинэчлэлийн менежмент (гарын авлага). 2013
 • Банкны маркетинг (сурах бичиг) 2014
 • Хөдөлмөрийн эдийн засаг (сурах бичиг) 2014
 • Борлуулалтын үндэс (сурах бичиг) 2014
 • ХИС-ийн 35 жилийн ойн баярын багш нарын ЭШ хуралд “Нейромаркетинг” илтгэл хэлэлцүүлсэн. 2014
 • “Багшлах боловсон хүчнийг ажлын байранд нь хөгжүүлэхэд е-сургалтыг ашиглах боломж” Удирдлагын академийн ЭШБ 2013 он
Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд оролцсон:
 • Азийн хөгжлийн банкны “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх боломж” төсөлд санхүүгийн зөвлөх. 2015
 • GAMMA 2016 маркетингийн олон улсын бага хуралд “нейромаркетингийн хөгжил монголд” сэдвээр илтгэл хэлэцүүлсэн. 2016

Түгжамбын НАВЧАА (Боловсролын ухааны доктор /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Экологи, аялал жуулчлалын менежментийн тэнхимийн багш
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99171212
Цахим шуудан: tnavch@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1993-1997 онд УБИС-ийн Байгалийн Ухааны факультетийн Газарзүй-Байгалийн шинжлэлийн анги төгссөн
 • 1997-1999 онд УБИС-д “Монгол орны цөлжилтийн өнөөгийн байдал, түүнтэй тэмцэх арга замууд” сэдвээр Газарзүйн шинжлэх ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан
 • 2001-2005 онд МУБИС-д докторантурт суралцаж “Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр боловсрол судлалын ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан
 • 2006-2008 онд Нидерландын UNESCO-IHE Усны Боловсролын Институтэд “Хүрээлэн буй орчны менежментийн” магистрын зэрэг хамгаалсан
Мэргэжилийн сургалт, хөтөлбөр:
 • 1999 онд Унгарын ТЕИС-д “Их дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь: “Байгаль орчин ба хөгжил” хөтөлбөр
 • 2001 онд Румынд Хар далайн Их сургуулиудын фондын тэтгэлгээр Их дээд сургуульд байгалийн ухааны хичээл заадаг залуу багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх “Cultural change in the teaching Universities” зуны сургалт
 • 2001 онд МУИС-ийн Экологийн боловсролын төвд Их дээд сургуулийн экологийн багш бэлтгэх курс
 • 2012 онд Унгарын ТЕИС-д “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүн амзүйн өөрчлөлт” хөтөлбөр
Эрдмийн зэрэг, цол:
 • 2009 онд ХИС-ийн дэд профессор
 • 2012 онд ХИС-ийн профессор цол хүртсэн
Хариуцан ажилласан албан тушаал:
 • 2015.09.01-ээс ХИС-д багш
 • 2015.01-2015.07: АНУ-ын Канзасын Их Сургуульд зочин судлаач
 • 2008.05-2015.01: ХИС-ийн БС-ийн Экологи, аялал жуулчлалын менежментийн тэнхмийн эрхлэгчс
 • 1999-2007: ХИС-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимд багш
 • 1997-1999: ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн лаборторид эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан
Гишүүнчлэл:
 • 2014 оноос Европын Гео шинжлэх ухааны холбооны (EGU) гишүүн
 • 2012 оноос: Даян дэлхийн Усны Түншлэлийн байгууллагад (GWP) ХИС-ийн төлөөлөгч
 • 2004 оноос: Европын Аялал жуулчлал, чөлөөт цагийн боловсролын холбоонд (ATLAS) ХИС-ийн төлөөлөгч
Бүтээл, туурвил:
Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:
 • Navchaa Tugjamba and Erdenetuul Sereeter. “A Research Study on the Development of the Indicators to Assess the Tourism Impacts on Protected Areas of Mongolia” Journal of Tourism Research and Hospitality (2013) 4:3.doi:10.4172/2324-8807.1000124 http://www.scitechnol.com/a-research-study-on-the-development-of-the-indicators-to-assess-the-tourism-impacts-on-protected-areas-of-mongolia-rSwz.php?article_id=1470
 • Т.Навчаа “Аялал жуулчлал судлалын газарзүйн хандлага ба түүний хэрэглээ Монголд”, ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн, “Монгол орны газарзүйн асуудал” сэтгүүл, 2005
 • Т.Навчаа. “Аялал жуулчлалын боловсролын агуулга, стандарт”. ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2001
 • Т.Навчаа. “Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газрын экологи ба газар ашиглалтын өнөөгийн дүр төрх”. ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2000
Хоёр. Нэг сэдэвт бүтээл
 • “Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох нь” Боловсрол судлалын ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. МУБИС. 2005
 • “Vulnerability assessment of regional agricultural development under climate change conditions” MSc thesis (2008). UNESCO-IHE Institute for Water Education. The Netherlands
 • “Монгол орны цөлжилтийн өнөөгийн байдал, түүнтэй тэмцэх асуудалд” Газарзүйн шинжлэх ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл. УБИС. 1999
Гурав. Сурах бичиг, гарын авлага
 1. Е.Батчулуун нар. “Газарзүй VI” 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 12 ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч). Хх 25. УБ., 2014
 2. Е.Батчулуун нар. “Газарзүй VI” 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 12 ангийн сурах бичгийн багшийн ном (хамтран зохиогч). Хх 25. УБ., 2014
 3. Е.Батчулуун нар. “Газарзүй V” 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 11 ангийн сурах бичгийн багшийн ном (хамтран зохиогч). Хх 25. УБ., 2013
 4. Е.Батчулуун нар. “Хүн ба байгаль” 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 5 дугаар ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч). Хх 12. УБ., 2013
 5. Е.Батчулуун. Т.Навчаа. “Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөлтийн зарчим” аргачлал, анхаарах асуудлуудын талаар сургалтын хөтөлбөр. УБ., 2013
 6. Т.Навчаа. П.Пүрэвсүрэн. “Тусгай хамгаалалттай газар нутагт эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь” гарын авлага. 20 хх. БОАЖЯ. УБ., 2012
 7. Е.Батчулуун нар “Газарзүй 3” 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 10 дугаар ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч) УБ., 2012
 8. Е.Батчулуун. Т.Навчаа. Г.Юмчмаа. “Усны боловсрол: Ховд-Буянт голын сав газрын усны экосистем” ДБХС-ийн захиалгат сургалтын хөтөлбөр /ЕБС-ийн багш нарт зориулсан/. УБ., 2010
 9. Е.Батчулуун нар “Газарзүй 2” 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч) УБ., 2010
 10. Т.Навчаа. “Аялал жуулчлал судлалын онол аргазүйн асуудлууд” УБ., 2009 /Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №201249 /
 11. Е.Батчулуун нар “Газарзүй 10-11” 11 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 10-11 ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч). УБ.,2009
 12. Е.Батчулуун нар “Байгалийн ухаан” Мэргэжлийн сургуулийн сурах бичиг (хамтран зохиогч).УБ., 2009
 13. Ш.Шагдар нар “Газарзүй II” 11 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 8 ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч).УБ., 2006
 14. Е.Батчулуун нар “Газарзүй I” 11 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 7 ангийн сурах бичиг (хамтран зохиогч). УБ., 2006
 15. Г.Амарбаясгалан. Т.Навчаа. “Хүрээлэн буй орчны менежмент” (Экотуризмын ангийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага), УБ., 2005
 16. Т.Навчаа. “Экотуризмын менежмент” (Экотуризмын ангийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага), УБ., 2004
 17. Е.Батчулуун. Т.Навчаа. “Газарзүйн тест”. Хамтын бүтээл. /Элсэгчдэд зориулсан гарын авлага/. УБ., 2004
 18. Е.Батчулуун. Т.Навчаа “Газарзүйн тест”. Хамтын бүтээл. /Элсэгчдэд зориулсан гарын авлага/. УБ., 2003
 19. Т.Навчаа. “Газарзүйн тест”. /Элсэгчдэд зориулсан гарын авлага/. УБ., 2000
 20. “Бакалаврын боловсролын сургалтын кредит тодорхойлолт”. Хамтын бүтээл. УБ., 2002 ЗЭ гэрчилгээ ¹ 1695
 21. “Аялал жуулчлалын менежмент” багц хичээлийн агуулга /хамтран зохиогч/. ЗЭГ ¹1702, УБ., 2002
 22. “Олон улсын менежмент” /хамтран зохиогч/, Их дээд сургуулийн оюунуудад зориулсан сурах бичиг. /20 х.х/ УБ., 2003
 23. Т.Навчаа. “Орон судлал” (Аялал жуулчлалын ангийн оюутнуудад зориулсан унших бичиг). /10,5 х.х/ УБ.2001. ЗЭГ ¹ 1690
 24. Т.Навчаа. “Монгол орны газарзүй” (Аялал жуулчлалын ангийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага). /12 х.х/,УБ.2000
Дөрөв. Эрдэм шинжилгээний илтгэл:
 1. Navchaa Tugjamba et al. “Ecosystem based river basin management planning in a critical water catchment in Mongolia”. EGU2014-3821. EGU, 27 April -02 May, Vienna
 2. N.Tugjamba. "Ecotourism Development in Mongolia" International Ecotourism Forum, 11-13th July, 2013, Ulan-Ude, Russia
 3. N.Tugjamba, E.Sereeter. “Indicators to assess the environmental and socio-economic impacts of tourism on Protected Areas of Mongolia” 32nd International Geographical Congress. Cologne, Germany. 26-30 August, 2012
 4. Tugjamba.N, Bresser.T and Peter van der Zaag, “Water scarcity and adaptive management in the Luni river basin”, 13-18 April, 2008, General Assembly, European Geosciences Union, Vienna, Austria
 5. Navchaa. T, “Capacity building and development of natural conservation through ecotourism in Mongolia”, 22-25 September, 2006. “Towards the Promotion of Tourism Exchange in Northeast Asia” Academic Research Forum., Tokyo, Japan
 6. Navchaa. T, “The contribution of UH for Mongolian-Japanese tourism cooperation”. Joint Conference “Mongolian and Japanese contributed to the establishment of the East Asian Cooperation Association”. 16-18, Oct, 2005
 7. N.Tugjamba. “Geographical approach to the study of tourism and it’s application in Mongolia”, Proceeding of a conference “Mongolian geoscientist-II”, April, 22-23,2005, Ulaanbaatar
 8. Т.Навчаа “Аялал жуулчлалын мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудын харьцуулсан судалгаа, түүний үр дүн”, ХИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2005 оны 04 сарын 29, УБ
 9. Т.Навчаа “Аялал жуулчлалын хичээл хоорондын интегралчлалын асуудал”. ХИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ., 2001
 10. Б.Оюунгэрэл, Т.Навчаа “К вопросу создания трансгранчиных природных территории на базе Онон-Балжинского национольного паркаа Монголии и Сохондинского биосферного заповедника России”. Экология Южной Сибири-2000 год. Южно-Сибирской международной научной конференции студентов и молодых ученых 1-4 ноября 2000 в г. Абакане
Тав. Судалгааны төсөл:
 • 2014: Бодлогын шинжээч. ЮНЕСКО-ийн “Тогтвортой хөгжилд суурилсан Уур амьсгалын өөрчлөлтийн боловсролын суурь судалгаа” үнэлгээний төсөл., УБ
 • 2013-2014. “Улз голын сав газрын УННМ-ийн төлөвлөгөө” боловсруулах судалгааны багийн ахлагч. НҮБХХ-ийн санхүүжилтээр БОНХЯ-нд хэрэгжиж буй "Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” МОН/12/301 төслийн захиалгаар
 • 2012-2013: Байгаль орчны зөвлөх. “Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөлтийн зарчим” аргачлал, анхаарах асуудлуудын талаар сургалтын хөтөлбөр боловсруулах судалгаа. НҮБХХ-ийн санхүүжилтээр БОНХЯ-нд хэрэгжиж буй "Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” МОН/12/301 төслийн захиалгаар
 • 2012: НҮБХХ, ДЗС. БОНХЯ. “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төслийн байгаль орчны зөвлөх
 • 2012: НҮБХХ, ХХАҮЯ. “Цөлжилтийг бууруулах, газрын тогтвортой менежмент” төслийн хүрээнд зохиогдсон сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ хийх эксперт
 • 2012: НҮБХХ. "Орхоны хөндийн БЦГ-ын аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах” багийн байгаль орчны зөвлөх
 • 2010-2011: НҮБХХ “ТХГН-дад аялал жуулчлалын үзүүлэх байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд” боловсруулах төслийн байгаль орчны бодлогын зөвлөх
 • 2008-2009: Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын Яамны захиалгат “Экологийн сургалт судалгааг боловсронгуй болгох нь” судалгааны төслийн зохицуулагч. ХИС
 • 2007-2008: Нидерландын Байгаль Орчны Үнэлгээний төвд “Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх, дасан зохицох стратегийг хөгжүүлэх” ОУ-ын төсөлд судлаач ажилтан
 • 2004-2005: “Зүүн Азийн бүс нутагт аялал жуулчлалын инфра дэд бүтэц хөгжүүлэх нь” Японы Засгийн газрын санхүүжилттэй ОУ-ын төсөлд Монголын талын судалгааны багийн ахлагч
 • 2003-2004: Байгаль орчны Яамны захиалгат “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” сургалт судалгааны төслийн удирдагч. ХИС
 • 1999: “Онон-Балжийн сав газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд оруулах үндэслэл боловсруулах хээрийн судалгаа” Дэлхийн Байгаль хамгаалах Сангийн захиалгат ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэнгийн төсөл
 • 1998-1999: Богдхан уулын ДЦГ-ын хил хязгаарыг шинэчлэн тогтоох хээрийн судалгаа. ШУА. Геоэкологийн хүрээлэн
Судалгааны чиглэл:
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт ба Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицохуй
 • Экотуризмын менежмент ба ТХГН-ын менежмент
 • Усны нөөцийн менежмент
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Эрдэнэцэцэгийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ (Боловсролын ухааны доктор /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99093762
Цахим шуудан: erdenechimeg@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1995-1999 онд, ХААИС-Эдийн засаг, бизнесийн сургууль Эдийн засагч-менежер бакалаврын зэрэг
 • 1999-2001 онд, ХААИС-Эдийн засаг, бизнесийн сургууль Эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэг
 • 2001-2004 онд, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль-Эрдмийн Сургууль Боловсролын маркетингийн чиглэлээр / Ph.D/ докторын зэрэг
 • 2005 онд, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Дэд профессор
 • 2009-2013 онд, Австри улсын Венийн Их Сургууль, Volkshohschule Маркетинг менежментийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлж , судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн
 • Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Профессор
Ажил эрхэлсэн байдал:
 • 1999-2000 онд, Япон хэл, эдийн засгийн Ирээдүй дээд сургуульд
 • Маркетинг менежментийн багш
 • 2000 оноос одоог хүртэл Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Бизнесийн Сургуульд
 • Маркетинг менежментийн багш
 • 2006 -2007 онд, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Бизнесийн Сургуульд
 • Бизнесийн Удирдлагын тэнхмийн орлогч эрхлэгч
 • 2005-2008 онд, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
 • Бизнесийн Удирдлагын профессорын багийн нарийн бичгийн дарга
 • 2008-2009 онд, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Бизнесийн Удирдлагын профессорын багийн дарга
 • 2009-2013 онд, Австри улсын Венийн Их Сургууль, Volkshohschule Маркетинг менежментийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж, мэргэжил дээшлүүлсэн.
Гавъяа шагнал:
 • Глобалчлал ба Шинэжлэх Ухаан багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хуралд амжилттай оролцож 2-р байр /2003.10.03/
 • Монголын Маркетингийн Холбооноос зохион байгуулсан Бизнесийн бодит жишээ уралдаанд оролцож 3-р байр /2004.12.20/
 • ХИС-ийн 25 н жилийн ойн баяраар хамт олноосоо шалгаран “Монголын гэгээрэл үйлдвэрчний эвлэлүүд холбооны хүндэт өргөмжлөл” /2004.05.25/
 • Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциумаас зохион байгуулсан “Тэргүүний шилдэг залуу багш III байр, /2005.01.21/
 • ХИС-ийн оны тэргүүний багшийн “Хүндэт өргөмжлөл” /2006.02.10/
 • ХИС-ийн оны тэргүүний багшийн “Хүндэт өргөмжлөл”, шилжин явах цом /2007.02.03/
 • Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны “Хүндэт тэмдэг” /2007.12.27/
 • Боловсрол Соёл Шинэжлэх Ухааны Яамны жуух бичиг /2007.01.26/
 • Австри Улсын Венийн Их Сургуулийн герман хэл амжилттай суралцаж, нийт 750 оюутнаас 3-р байрт шалгарч Венийн Их Сургуулийн захирлын нэрэмжит шагнал хүрсэн. /2010.04.01/
 • Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны “Хүндэт тэмдэг” /2014.10.04/
Судалгааны чиглэл:
 • Маркетингийн менежмент, маркетингийн төлөвлөгөө, боловсролын маркетинг, Нягтшлын судалгааны загварчлал ба хэрэглээ
Бүтээл, туурвил:
I. Сурах бичиг, гарын авлага, материал:
 1. “Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” гарын авлага 2004 он
 2. “Олон улсын бизнес” сурах бичиг 2003 он
 3. “Борлуулалтын маркетинг” гарын авлага 2003 он
 4. “Эдийн засгийн толь бичиг” сурах бичиг Акад Т.Дорж, бизнесийн удирдлагын тэнхмийн багш нартай хамтарсан 2005 он
 5. “Олон улсын менежмент” сурах бичиг Акад Т.Дорж, бизнесийн удирдлагын тэнхмийн багш нартай хамтарсан 2004 он
 6. “Хэрэглэгчийн зан төлөв” сурах бичиг редакторласан 2005 он
 7. “Маркетингийн үндэс” гарын авлага. 2015 он
 8. “Маркетингийн менежмент” гарын авлага. 2014 он
II. Өгүүлэл, статья, боловсруулсан хөтөлбөр, стандарт:
 1. “Маркетингийн үндэс” хичээлийн программ. (ХИС-ийн мэргэжлийн ангид үзэх). 2005 он
 2. “Маркетингийн менежмент” хичээлийн программ. 2005 он
 3. “Бизнесийн эдийн засаг, менежмент” мэргэжлийн ангийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулсан. 2004 он
 4. “Маркетингийн менежмент” хичээлийн стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 2005он
 5. “Борлуулалтын маркетинг” хичээлийн стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 2005 он
 6. “Интернет маркетинг” хичээлийн стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 2005 он
 7. “Бизнесийн удирдлага” магистрын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, стандартуудыг боловсруулсан. 2008 он
 8. “Монголын их, дээд сургуулийн маркетингийн алба, түүнийг оновчтой зохион байгуулах зарим асуудал” өгүүлэл. ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №1. 2005 он
 9. “Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн маркетингийн судалгаа шинжилгээнд өгөх санал, дүгнэлт” өгүүлэл. ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №2. 2006 он
 10. “Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” Боловсрол сэтгүүл 2003 он
 11. “Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” Сэрүүлэг дээд сургуулийн “Сэтгэмж” сэтгүүл 2003 он
 12. Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь” өгүүлэл ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №3 2007 он
 13. Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагаа” өгүүлэл ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №4 2008 он
 14. “Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Хүрэл тогоот ” сэтгүүл 2005 он
 15. 2004 оны 9-р сарын 25-наас 2005 оны 4-р сарын 15-ны хооронд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн Монголын Залуу Судлаачдын Үндэсний Анхдугаар Форумын “Монгол улсын хөгжлийн стратеги” төсөлд амжилттай оролцож гэрчилгээ авсан болно.
 16. “Маркетингийн үндэс” хичээлийн программ. (ХИС-ийн мэргэжлийн ангид үзэх). 2014 он
 17. “Маркетингийн менежмент” хичээлийн программ. 2014 он
 18. “Бизнесийн эдийн засаг, менежмент” мэргэжлийн ангийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулсан. 2014 он
 19. “Маркетингийн менежмент” хичээлийн стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 2014 он
 20. “Борлуулалтын маркетинг” хичээлийн стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 2014 он
 21. “Интернет маркетинг” хичээлийн стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 2014 он
 22. “Бизнесийн удирдлага” магистрын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, стандартуудыг боловсруулсан. 2014 он
 23. “Бизнесийн удирдлага” магистрын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, стандартуудыг боловсруулсан. 2015 он
III. Удирдсан дипломын ажлууд: Бакалаврын дипломын ажил:
 1. “Зочид буудлын өрсөлдөх чадварын судалгааг боловсронгуй болгох нь” Маркетингийн менежментийн IV курс. О.Болор. 2002 он
 2. “Хувьцаат компанийн маркетингийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох нь” Санхүүгийн менежментийн IV курс. Б.Халиун. 2002 он
 3. “Борлуулалтийн үйл ажиллагаанд идэвхижүүлэлтийн нөлөөллийг дээшлүүлэх нь” Маркетингийн менежментийн IV курс. Э.Эрдэнэзаяа. 2002 он
 4. “Байгууллагын маркетингийн албаны бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгох нь (Мобиком компанийн жишээн дээр)” Маркетингийн менежментийн IV курс. Б.Нямсүрэн. 2003 он
 5. “Монгол хэрэглэгчийн зан төлөвт тохируулан зар сурталчилгааг явуулах нь” Маркетингийн менежментийн IV курс Т.Ганхүү. 2003 он
 6. “Монголын бөөний худалдааны сүлжээг боловсронгуй болгох нь” Маркетингийн менежментийн IV курс Б.Ариунбилэг. 2005 он
 7. “Хэрэглэгчийн худалдан авалтанд зар сурталчилгаа нөлөөлөх нь” Ж.Сувд-Эрдэнэ IV курс 2005он
 8. “Хөдөлмөрийн зах зээлийн маркетингийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь” Б.Батмэнд IV курс 2005 он
 9. “Зар сурталчилгаагаар брэндчлэлийг бий болгох нь” Хандармаа IV курс 2005 он
 10. “Бизнесийн байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох арга зүйн зарим асуудал” Төгөлдөр IV курс 2005 он
 11. “Арилжааны банкны маркетингийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох арга зүйн зарим асуудал” Сугарсүрэн IV курс 2005 он
 12. “Бизнесийн байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” Төгөлдөр IV курс 2007 он
 13. “Телевизийн зар сурталчилгааг боловсронгуй болгох арга зүйн зарим асуудал” А.Амаржаргал IV курс 2007 он
 14. “Мобайл худалдааг үйлчилгээний байгууллагуудад нэвтрүүлэх арга зүйн зарим асуудал” Г.Гарьдхүү IV курс 2008 он
 15. “Монгол хэрэглэгчдийн худалдан авах зан төлөвт Павловын загварын нөлөөллийг тодруулах арга зүйн зарим асуудал” Г.Бадраа IV курс 2008 он
 16. С.Лилия “Бизнесийн байгууллагад электрон худалдааг хөгжүүлэх арга зүйн асуудал” 2014 он
 17. Б.Алтангэрэл “Бизнесийн байгууллагын борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга зүйн зарим асуудал” 2014 он
 18. Ш.Бат-Эрдэнэ “Шинэ автомашинд хэрэглэгчдийн хандах хандлага” 2014 он
 19. Б.Өүлэн “Бизнесийн байгууллагад латерал маркетингийг оновчой хэрэгжүүлэх арга зүйн зарим асуудал” 2014 он
 20. Ц.Номин-Эрдэнэ “Үйлчилгээний байгууллагын мерчандайзингийг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал” 2015 он
 21. Э.Долгормаа “Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” /“ЮНИТЕЛ” ХХК-ийн жишээн дээр/ 2015 он
 22. Б.Доржнанжид “Соёл урлагийн байгууллагад идэвхижүүлэлт хийх арга зам” /“Dream big dance studio”-ын ЖИШЭЭН ДЭЭР/
 23. А.Мөнхбаатар “Бизнес эрхлэгчдийн ур чадварыг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал” /Баянгол дүүргийн нийт аж ахуй нэгж, “MMCG”ХХКомпанийн жишээн дээр /
 24. Б.Сайнбаяр “Бизнес байгууллагын маркетингийн хольцын стратегийг оновчтой боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” /“Герман Стандарт” ХХК-ий жишээн дээр/
 25. С.Өлзийхишиг “Бизнес байгууллагад нейромаркетинг ашиглах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах нь” /“Есөн- Од”ХХК-ийнGolden Gobi шоколадны жишээн дээр/
Магистрын дипломын ажил:Нийт 64 магистрын дипломын ажил удирдсан.
 1. “Аялал жуулчлалын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох зарим асуудал” Д.Баясгалан 2005 он
 2. “Үйлчилгээний байгууллагын маркетингийн албаны бүтэц зохион байгууллалтыг боловсронгуй болгох нь” О.Энхбат 2005 он
 3. “Татварын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих аргыг боловсронгуй болгох нь” Д.Долгормаа 2005 он
 4. “Үйчилгээний байгууллагын зах зээлийн сегментчлэлийг оновчтойгоор зохион байгуулах нь” Л.Урансувд 2005 он
 5. “Жижиг дунд бизнесийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох нь” С. Мөнгөнчимэг 2005 он
 6. “Хэрэглэгчдийн зан төлөвт зар сурталчилгааг боловсронгуй болгож үнэлэлт өгөх нь” / Зар сурталчилгааны агентлагын жишээн дээр / Ц. Лувсанбалдан 2005 он
 7. “Бараа бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг боловсронгуй болгох нь” Н.Батцэнгэл 2005 он
 8. “МЦХК-ны хэрэглэгчдийн хандлагын судалгаа” Батнасан 2006 он
 9. “Монголд е- эмнэлэгийг байгуулах бизнес төлөвпөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудлууд” Л.Мөнхдалай 2008 он
 10. “Орон нутагт хүргэж байгаа боловсролын үйлчилгээ, түүний үр дүнг дээшлүүлэх асуудалд” С.Цагаанбаатар 2008 он
 11. “Арилжааны банкны маркетингийн судалгаа А.Бүрэндэлгэр 2008 он
 12. “Бизнесийн байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” 2008 он
 13. “Хүнийн нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь Ш.Нарантуул 2008 он
 14. “Үйлчилгээний байгууллагын идэвхижүүлэлтийг боловсронгуй болгох арга зам” 2013 он М.Дэлгэрсайхан
 15. “Үйлчилгээний байгууллагын дотоод маркетингийг сайжруулах арга зам ” 2013 он М.Мөнхсувд
 16. “Ажилчдын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл ” 2013 он Л.Мандалсүрэн
 17. “Иргэдийн хадгаламжыг нэмэгдүүлэх арга зам ” 2014 он Ө.Эрдэнэчимэг
 18. “Удирдах ажилтны удирдлагын арга барилыг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал ” 2014 он Т.Гантуяа
 19. “Бизнесийн байгууллагад е-худалдааг хөгжүүлэх боломж, сайжруулах арга замууд ” 2014 он Н.Бат-Эрдэнэ
 20. “Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтанд онлайн худалдааг нэвтрүүлэх нь ” 2014 он Г.Мөнхцэцэг
 21. “Арилжааны банкны моргейжийн зээлийн төлбөр тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох арга зүйн зарим асуудал ” 2014 он Т.Ариунчимэг
 22. “Бизнесийн байгууллагад борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зүйн зарим асуудал” 2014 он Б.Пагма
 23. “Үйлчилгээний байгууллагын ажилчдын үйлчилгээний соёлыг сайжруулах арга зүйн асуудал” 2014 он Д.Гүр-Эрдэнэ
 24. “Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд төрөөс үзүүлж буй дэмжлэгүүдийн үр дүнг тооцох нь” 2014 он Б.Цолмонгэрэл
 25. “Бизнес эрхлэгчдэд зориулан санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлэх нь ” 2014 он С.Хоролсүх
 26. О.Хулан “Монгол Улсын компаниудын засаглалыг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал ” 2015 он
 27. Г.Отгончимэг “Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зарим арга зам ” /Үүрэн холбооны “Мобиком корпораци” ХХК-ын жишээн дээр/ 2015 он
IV. Удирдсан оюутны илтгэлүүд:
 1. “Хэрэглэгчийн зан төлөвт гэр бүлийн нөлөөлөл” (II байр) Маркетингийн менежмент III курс Т.Ганхүү. 2002 он
 2. “Байгууллагын өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх хүчин зүйлс” (II байр) Маркетингийн менежментийн III курс. Б.Баясгалан. 2003 он
 3. “Шинэ бараа бүтээгдэхүүний удирдлагыг оновчтойгоор ашиглах нь” БУ-ын II Цэндсүрэн, Мөнх-Ундрал 2002 он
 4. “Үйлчилгээний байгууллагын мотивацийн асуудлууд ”Санхүүгийн менежментийн III курс Т.Галмандах 2003 он
 5. “Байгууллагын маркетингийн алба, түүний зохион байгуулалтыг оновчтой болгох асуудал” (II байр) Маркетингийн менежментийн IV курс. Б.Нямсүрэн 2003 он
 6. “Ажилгүйдлийн нийгэм-эдийн засгийн үр дагавар” БУ-ын II курс Ж.Сувд-Эрдэнэ 2002 он
 7. “Хэрэглэгчдийн зан төлөвт зар сурталчилгааг боловсронгуй болгож үнэлэлт өгөх нь” / Зар сурталчилгааны агентлагын жишээн дээр Хандармаа БУ II курс оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд II байр 2005 он
 8. “Байгууллагын маркетингийн алба, түүний зохион байгуулалтыг оновчтой болгох асуудал” М.Энхжаргал БУ - ММ 4-р курс оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд III байр 2005 он
 9. “Маркетингийн цар хүрээг өргөжүүлэх арга зүйн зарим асуудал” Бадраа БУ - ММ 4-р курс оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд I байр 2007 он
 10. С.Лилия “Бизнесийн байгууллагад электрон худалдааг хөгжүүлэх арга зүйн асуудал” 2014 он
 11. Б.Алтангэрэл “Бизнесийн байгууллагын борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга зүйн зарим асуудал” 2014 он
 12. Ш.Бат-Эрдэнэ “Шинэ автомашинд хэрэглэгчдийн хандах хандлага” 2014 он
 13. Б.Өүлэн “Бизнесийн байгууллагад латерал маркетингийг оновчой хэрэгжүүлэх арга зүйн зарим асуудал” 2014 он
 14. О.Хулан “Монгол Улсын компаниудын засаглалыг сайжруулах арга зүйн зарим асуудал ” 2015 он
 15. Г.Отгончимэг “Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зарим арга зам ” /Үүрэн холбооны “Мобиком корпораци” ХХК-ын жишээн дээр/ 2015 он
V. Гүйцэтгэсэн төсөлт ажил:
 1. ХИС-ийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөлт ажлын хүрээндэх “Сургалт-чанар-ур чадвар” төсөл.1-р үе шат 2001-2002 он
 2. ХИС-ийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөлт ажлын хүрээндэх “Сургалт-чанар-ур чадвар” төсөл. 2-р үе шат 2002-2003 он
 3. ХИС-ийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөлт ажлын хүрээндэх “Менежментийн загварууд” төсөл дээр “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” 2003-2004 он
 4. Герман улстай хамтарсан “Үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах улсын чанартай төсөлт” ажилд хамрагдан ажиллаж байна. 2004-2008 он
 5. 2004 оны 9-р сарын 25-наас 2005 оны 4-р сарын 15-ны хооронд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн Монголын Залуу Судлаачдын Үндэсний Анхдугаар Форумын “Монгол улсын хөгжлийн стратеги” төсөлд амжилттай оролцож гэрчилгээ авсан болно.
 6. 2005 оны 11-р сарын 1-нээс 7-р сарын 1-ны хооронд Бизнесийн удирдлагын дотоод сурах бичгийн төсөлд хамрагдсан.
 7. 2006 оны 11-р сарын 15-наас 2-р сарын 5-ны хооронд Бизнесийн удирдлагын дотоод сурах бичгийн төсөлд оролцож байна.
 8. 2005 оны 10.01- 2009.06.01 хүртэл ХИС-ийн профессорын багийн нарийн бичгийн дарга, профессорын багийн даргаар ажилладаг учир профессорын багийн төсөл дээр хамтран ажилласан.
 9. Австри улсын Венийн Их Сургууль, Volkshohschule-д 2009.09.09-2013.02.15 Маркетинг менежментийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж, мэргэжил дээшлүүлсэн.
 10. 23.01.2013-23.01.2014 Уур амьсгалын өөрчлөлт ба экосистемийн үнэлгээ /Австри Улс – Клетшах/ олон улсын төсөлд оролцож 2014.09.01-2014.09.06-нд Германы Giesen хот олон улсын хуралд илтгэл тавьж хэвлүүлсэн. Илтгэлийн нэр ‘‘Нягтшлын судалгааны загварчлал ба хэрэглээ
 11. 2016.02.01-нээс эхлэн ‘‘Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын усны нөөцийн менежментийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах WWF-ийн төслийн хүрээнд " Сав газрын нийгэм,эдийн засгийн хөгжил хэтийн төлөв ‘‘ судалгааг хийж байна.
VI. ХИС-д нэвтрүүлсэн сургалтын шинэ арга, технологи, үр дүн
 1. ХИС-ийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөлт ажлын хүрээндэх “Сургалт-чанар-ур чадвар” төсөл.1-р үе шат 2001-2002 он
 2. ХИС-ийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөлт ажлын хүрээндэх “Сургалт-чанар-ур чадвар” төсөл. 2-р үе шат 2002-2003 он
 3. ХИС-ийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөлт ажлын хүрээндэх “Менежментийн загварууд” төсөл дээр “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүйн зарим асуудал” 2003-2004 он
 4. Герман улстай хамтарсан “Үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах улсын чанартай төсөлт” ажилд хамрагдан ажиллаж байна. 2004-2008 он
 5. 2004 оны 9-р сарын 25-наас 2005 оны 4-р сарын 15-ны хооронд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн Монголын Залуу Судлаачдын Үндэсний Анхдугаар Форумын “Монгол улсын хөгжлийн стратеги” төсөлд амжилттай оролцож гэрчилгээ авсан болно.
 6. 2005 оны 11-р сарын 1-нээс 7-р сарын 1-ны хооронд Бизнесийн удирдлагын дотоод сурах бичгийн төсөлд хамрагдсан.
 7. 2006 оны 11-р сарын 15-наас 2-р сарын 5-ны хооронд Бизнесийн удирдлагын дотоод сурах бичгийн төсөлд оролцож байна.
 8. 2005 оны 10.01- 2009.06.01 хүртэл ХИС-ийн профессорын багийн нарийн бичгийн дарга, профессорын багийн даргаар ажилладаг учир профессорын багийн төсөл дээр хамтран ажилласан.
 9. Австри улсын Венийн Их Сургууль, Volkshohschule-д 2009.09.09-2013.02.15 Маркетинг менежментийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж, мэргэжил дээшлүүлсэн.
 10. 23.01.2013-23.01.2014 Уур амьсгалын өөрчлөлт ба экосистемийн үнэлгээ /Австри Улс – Клетшах/ олон улсын төсөлд оролцож 2014.09.01-2014.09.06-нд Германы Giesen хот олон улсын хуралд илтгэл тавьж хэвлүүлсэн. Илтгэлийн нэр ‘‘Нягтшлын судалгааны загварчлал ба хэрэглээ
 11. 2016.02.01-нээс эхлэн ‘‘Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын усны нөөцийн менежментийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах WWF-ийн төслийн хүрээнд " Сав газрын нийгэм,эдийн засгийн хөгжил хэтийн төлөв ‘‘ судалгааг хийж байна.
VI. ХИС-д нэвтрүүлсэн сургалтын шинэ арга, технологи, үр дүн
 1. “Маркетингийн менежмент” мэргэжлээр мэргэшиж буй оюутнуудын тэнхмээр судалсан онолын мэдлэгийг бататгах, практик дадал олгох, мэргэжлээ сурталчлах зорилго бүхий “Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе” маркетингийн өдөрлөгийг 2002 оноос уламжлал болгон жил бүр явуулж байна.
 2. Жил бүрийн 12-р сарын 28-29-нд “Маркетингийн ангийн оюутнуудын багт наадмыг уламжлал болгон явуулж, энэхүү үйл ажиллагаагаар мэргэжлийн ангийн оюутнуудын шилдгүүдийг тодорхойлдог уламжлалтай билээ.
 3. 2003 оноос “Оны шилдэг оюутнуудыг шалгаруулан өвлийн өвгөний бэлэг гардуулдаг.
 4. Маркетингийн өдөрлөгийн хүрээнд Монголын Маркетингийн Холбооны ерөнхийлөгч доктор Д.Дагвадорж болон оны шилдэг маркетингийн менежерүүдээр лекц оюутнуудад уншуулдаг.
 5. ХИС-ийн БУ-ын тэнхмийн дэргэд маркетингийн судалгаа хичээлийг бодит орчин нөхцөлд явуулж, оюутнуудыг дадлагажуулах “МСМ” маркетингийн судалгааны төвийг 2002 оноос байгуулан ажиллаж байна.
 6. 2005 онд ТV-5 телевизийн “Монгол улсаа хөгжүүлье” нэвтрүүлэгийн “Үйлдвэрлэлийн алтан үе” төслийн уралдаан оюутнуудын төслийг удирдан оролцож II байр эзэлсэн.
 7. Мэргэжлийн маркетингийн ангийн оюутнуудад “МСМ” сургалт судалгааны төв нээн ажиллуулж 2007 онд 2-502 ангийн бүрэн тохижуулан оюутнуудтайгаа төсөл дээр ажиллаж байна.
 8. “Sky shopping center” ХК-ны маркетингийн зөвлөх багшаар ажиллаж байна.
 9. 2013.04.01-нээс эхлэн маркетинг менежментийн ангийн оюутнуудад Европын их, дээд сургуулиудын ашигладаг арга болох интерактив буюу кооператив аргыг сургалтандаа өргөнөөр ашиглан амжилттай хэрэгжүүлж байна.
Сүүлийн үеийн дорвитой, шинэ судалгаа
 • 2014.09.01-2014.09.06-нд Германы Giesen хот олон улсын хуралд илтгэл тавьж хэвлүүлсэн. Илтгэлийн нэр ‘‘Нягтшлын судалгааны загварчлал ба хэрэглээ
 • 2016.02.01-нээс эхлэн "Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын усны нөөцийн менежментийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах" WWF-ийн төслийн хүрээнд "Сав газрын нийгэм,эдийн засгийн хөгжил хэтийн төлөв" судалгааг хийж байна.