Дээшээ

Бидний тухай


ХИС-д суралцаж буй оюутнуудын мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэхэд дадлагын бааз сууриар хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн харилцааны чадварыг эзэмшүүлэх, ажил олгогчдыг оюутнууд болон төгсөгчидтэй холбож өгөх, байнгын ажиллагаатай зөвлөн туслах үйлчилгээний төв болон хөгжсөн байх нь ХИС-ийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн гол зорилго юм.