Дээшээ

Оройн сургалтын тухай


Бакалаврын оройн сургалтын онцлог, тавигдах шаардлага:

  • Тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн иргэн 2 дахь мэргэжлийг эзэмших сонирхолтой нөхцөлд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаж болно.
  • Сургалтын мэргэжлийн чиглэлээс хамааран долоо хоногт 2 – 3 өдөр ажлын бус цагаар явуулна.
  • Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар 2.5 жилийн хугацаанд бакалаврын зэрэг эзэмших боломжтой.
  • Хөтөлбөрт хамрагдах сонирхолтой иргэд тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзмшсэн байх шаардлага тавина.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:  http://graduate.elselt-his.mn/  хаягнаас авна уу.