Дээшээ

Тархи судлалын төв


“Brain” лабораторид нейро хэл шинжлэлийн чиглэлээр судалгаа хийж байна. Энэ хүрээнд хүүхдийн тархины хөгжлийн түвшин ба хэлний сэтгэлгээний холбогдлыг судлах улсын төсөл хэрэгжүүлж байна.