Дээшээ

Бидний тухай


Бид сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад зохион байгуулалт хийж, багш, суралцагч, ар гэрийнхэнд мэдээлэл өгч, бусад алба нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Б.УРАНСАЙХАН

Албаны дарга
Боловсролын зэрэг: МУБИС,Боловсрол судлалын магистр
БНХАУ, Хятад хэл заах арга зүйн магистр
Мэргэжил: МУБИС, Хятад хэлний багш, орчуулагч
Утас: 77111500 /150/
И-мэйл хаяг: uransaikhan.b@humanities.mn

Г.СУМЪЯАСҮРЭН

Магист, докторын сургалт хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: БНХАУ, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор/Ph.D/
Мэргэжил: МУИС, Монгол хэл, уран зохиолын багш
Утас: 77111500 /155/
И-мэйл хаяг: sumiyasuren.g@humanities.mn

 

Г.ДОЛГОРМАА

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Боловсролын судлалын бакалавр
Мэргэжил: МУБИС, Нийгмийн ухааны багш
Утас: 77111500 /153/
И-мэйл хаяг: dolgormaa.g@humanities.mn

 

Б.НАРАНГУА

Хэл соёлын сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: БНХАУ, Хятад хэл заах арга зүйн магистр
Мэргэжил: МУБИС, Хятад хэлний багш
Утас: 77111500 /154/
И-мэйл хаяг: narangua.b@humanities.mn