Дээшээ

ОюутанКОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМИЙН БАГШ НАРЫН ОЮУТАНД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Багшийн Хичээлийн нэр Зөвлөгөө өгөх Холбоо барих
/e-mail/
код нэр Өдөр Цаг Өрөө
1. SW01 Ч.Сумъяа BS131 - Математик
MT201 - Математик I
MT202 - Математик II
MT205 - Дискрет математик
MT206 - Тооцон бодох математик
MT210 - Математик логик
Даваа, Лхагва, Баасан 15,30-17,00 2-202 sumya@humanities.mn
Зөвлөх багш Мягмар,Пүрэв 15,30-17,00 2-202 КПХ-ийн 2-р ангийн оюутнуудтай ажиллах цаг
2. SW03 Т.Долгорсүрэн SE203 - Обьект хандлагат програмчлал
IS203 - Системийн шинжилгээ ба зохиомж
HE208 - Компьютер бүтэц ассемблер
SE303 - Өгөгдлийн сангийн програмчлал
HE208 - Компьютер бүтэц ассемблер
SE210 - Өгөгдлийн бүтэц I
SE211 - Өгөгдлийн бүтэц II
SE402 - Системийн програмчлал
SE403 - Програмчлалын хэлний зарчмууд
SE409 - Програм хангамжийн дэвшилтэт технологи
Мягмар
Пүрэв
16:30-19:30 II - 302
II - 202
dolgorsuren@humanities.mn
3. SW05 Б.Батмөнх BS154 - Мэдээллийн технологи
SE201 - Алгоритмын үндэс
SE202 - Програмчлалын хэл
Даваа, Мягмар, Лхагва 16:30-18:30 2-203 batmunkh_b@humanities.mn
4. SW06 Ц.Нарангэрэл IS201 - Мэдээллийн системийн онол
HE422 - Харилцаа холбоо, инженерчлэл
HE320 - Сүлжээний төлөвлөлт ба зохион байгуулалт
IS301 - Мэдээллийн системийн загварчлал
GD210 - Интерактив Мультимедиа
GD443 - Компьютерийн 3 хэмжээст хөдөлгөөн
IS304 - Мэдээллийн системийн төсөл
GD215 - Компьютерийн 3D модель
HE207 - Компьютерийн сүлжээ
narangerel.ts@humanities.mn      
5. SW08 Б.Бат-Эрдэнэ BS154 - Мэдээллийн технологи
GD412 - Мультимедиа дизайны төсөл
GD303 - Мультимедиа
SE205 - Өгөгдлийн сангийн зохион байгуулалт
SE310 - Програм хангамжийн төсөл
SE431 - Интерактив програмчлал
Даваа,
Мягмар,Баасан
13,30-15,00 2-202 bbat-erdene@humanities.mn
Зөвлөх багш Мягмар,Лхагва 14,30-16,00 2-202 КПХ-ийн 1-р анги, КГД-ны 4-р ангийн оюутнуудтай ажиллах цаг
6. SW12 П.Туяа SE206- Вэб програмчлалын онол
SE404 - Жава програмчлал
SE406 - Мультимедиа технологи
SE301 - Визуал програмчлал
SE302 - Интернэт програмчлал
GD209 - Хөдөлгөөнт график дизайн
Лхагва
Пүрэв
15.30-19.00 II-202 tuya@humanities.mn
7. SW18 Б.Санжаа HE210 - Микропроцессорын систем
HE211 - Компьютерийн техникийн програмчлал
HE212 - Тоон ба логик систем
HE213 - Аналог электроник
HE306 - LabView програмчлал
HE308 - Роботын удирдлагын систем боловсруулалт
HE311 - Програмчладаг логик төхөөрөмж
HE314 - Наноэлектроник
      sanjaa@humanities.mn

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ, МЕДИАТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМИЙН БАГШ НАРЫН ОЮУТАНД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Багшийн Хичээлийн нэр Зөвлөгөө өгөх Холбоо барих
/e-mail/
код нэр Өдөр Цаг Өрөө
1. SW01 Ч.Сумъяа BS131 - Математик
MT201 - Математик I
MT202 - Математик II
MT205 - Дискрет математик
MT206 - Тооцон бодох математик
MT210 - Математик логик
Даваа, Лхагва, Баасан 15,30-17,00 2-202 sumya@humanities.mn
Зөвлөх багш Мягмар,Пүрэв 15,30-17,00 2-202 КПХ-ийн 2-р ангийн оюутнуудтай ажиллах цаг
2. SW03 Т.Долгорсүрэн SE203 - Обьект хандлагат програмчлал
IS203 - Системийн шинжилгээ ба зохиомж
HE208 - Компьютер бүтэц ассемблер
SE303 - Өгөгдлийн сангийн програмчлал
HE208 - Компьютер бүтэц ассемблер
SE210 - Өгөгдлийн бүтэц I
SE211 - Өгөгдлийн бүтэц II
SE402 - Системийн програмчлал
SE403 - Програмчлалын хэлний зарчмууд
SE409 - Програм хангамжийн дэвшилтэт технологи
Мягмар
Пүрэв
16:30-19:30 II - 302
II - 202
dolgorsuren@humanities.mn
3. SW05 Б.Батмөнх BS154 - Мэдээллийн технологи
SE201 - Алгоритмын үндэс
SE202 - Програмчлалын хэл
Даваа, Мягмар, Лхагва 16:30-18:30 2-203 batmunkh_b@humanities.mn
4. SW06 Ц.Нарангэрэл IS201 - Мэдээллийн системийн онол
HE422 - Харилцаа холбоо, инженерчлэл
HE320 - Сүлжээний төлөвлөлт ба зохион байгуулалт
IS301 - Мэдээллийн системийн загварчлал
GD210 - Интерактив Мультимедиа
GD443 - Компьютерийн 3 хэмжээст хөдөлгөөн
IS304 - Мэдээллийн системийн төсөл
GD215 - Компьютерийн 3D модель
HE207 - Компьютерийн сүлжээ
narangerel.ts@humanities.mn