Дээшээ

Бидтэй холбогдох


Хэл, Соёлын Сургууль

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200,

Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20

Шуудангийн салбар-46, хайрцаг-53

Утас: 976-11-325 121

Факс: 976-11-322 702

И-мэйл: languageandculture@humanities.mn

Вэб сайт: www.humanities.mn

Бизнесийн сургууль

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200,

Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20

Шуудангийн салбар-46, хайрцаг-53

Утас: 976-11-318 524

Факс: 976-11-322 702

И-мэйл: business@humanities.mn

Вэб сайт: www.humanities.mn

Мэдээлэл, Харилцааны менежментийн сургууль

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200,

Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20

Шуудангийн салбар-46, хайрцаг-53

Утас: 976-11-318 524

Факс: 976-11-322 702

И-мэйл: ICT@humanities.mn

Вэб сайт: www.humanities.mn

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200,

Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20

Шуудангийн салбар-46, хайрцаг-53

Утас: 976-11-318 524

Факс: 976-11-322 702

И-мэйл: internationalstudies@humanities.mn

Вэб сайт: www.humanities.mn

Дархан салбар сургууль

Дархан сум 12-р баг, Дархан-Уул, Монгол улс

Шуудангийн хайрцаг: 933, 45040

Утас: 976-7037 4266

И-мэйл: darkhan@humanities.mn

Вэб сайт: www.humanities.mn

ХИС-ийн харьяа Билиг дээд сургууль

Залуучуудын өргөн чөлөө, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо,

Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас: +976-11-321 942

Факс: +976-11-321 942

И-мэйл: bilig@humanities.mn

Вэб хуудас: www.humanities.mn

ХИС-ийн харьяа ДАЛАЙВАН дээд сургууль

Шуудангийн хайрцаг 312 Хөвсгөл аймаг, Монгол улс

Утас: +976-7038-8888

И-мэйл : dalaivan@humanities.mn

Вэб хуудас: www.humanities.mn

Төгсөгчдийн холбоо

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Оюутны холбоо

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Биеийн тамир, спорт

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Ажил мэргэжлийн хөгжлийн төв

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Клуб, сайн дурын байгууллага

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Бакалаврын оройн сургалт

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Сургалтын хэрэгсэл лабораториуд

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Номын сан

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас:

Бусад үйлчилгээнүүд

Утас: +976-11-

Факс: +976-11-

И-мэйл:

Вэб хуудас: