Дээшээ

Академик хуанли


Хичээлийн жилийн онцлох өдрүүд

 

Хичээлийн жилийн онцлох үйл явдал

Эхлэх хугацаа

Дуусах хугацаа

Намрын улирал  (I хагас)

1.

Шинээр элсэгчдийн бүртгэл.

Хөтөчтэй аялал зохион байгуулах.

2015.8.17

2015.9.10

2.

Шинээр элсэгчдийн Хичээл сонголт-1, кредит шууд тооцох шалгалт авах.

2015.8.17

2015.8.31

3.

Шинээр элсэгчдийн Англи хэл I, Математикийн хичээлийн түвшин тогтоох шалгалт зохион байгуулах.

2015.8.21

2015.8.21

4.

Оюутны Хичээл сонголт-2 хийгдэж, төлбөр төлж баталгаажуулна.

2015.8.24

2015.8.31

5.

Намрын улиралд заагдах хичээлүүдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх сүүлчийн өдөр!

2015.8.24

2015.9.04

6.

Кредит шууд тооцох шалгалт

2015.9.07

2015.9.11

7.

Төгсөгчдийн дипломын ажлын сэдэв, удирдагчийг баталсан захирлын тушаал гарна.

2015.11.23

2015.11.27

8.

Намрын улирлын хичээлийн хаалтын өдөр

 

2015.12.14

9.

Багш нар дүн гаргаж, мэдээллийн санд оруулах

2015.12.15

2015.12.25

10.

Намрын улирлын батлах шалгалт

2015.12.21

2015.12.25

11.

Оюутнууд дараагийн улиралд судлах хичээлийн Хичээл сонголт-1 хийх.

2015.12.14

2015.12.28

12.

Өвлийн амралт

2015.12.28

2016.1.18

Хаврын улирал (II хагас)

1.

Хаврын улирлын хичээлийн ерөнхий хуваарь гаргах

 

2016.1.18

2.

Оюутны Хичээл сонголт-2 хийгдэж, төлбөр төлж баталгаажуулна

2016.1.18

2016.1.24

3.

Хаврын улирлын хичээл эхлэх өдөр

 

2016.1.25

4.

Хаврын улиралд заагдах хичээлүүдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх сүүлчийн өдөр !

 

2016.1.29

5.

Кредит шууд тооцох шалгалт

2016.2.01

2016.2.05

6.

Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

2016.4.04

2016.4.08

7.

Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

2016.4.11

2016.4.15

8.

Хаврын улирлын хичээлийн хаалтын өдөр

 

2016.5.06

9.

Хаврын улирлын батлах шалгалт

2016.5.16

2016.5.20

10.

Бакалаврын сургалтын диплом хамгаалалт, төгсөлтийн шалгалт.

2016.5.30

2016.6.08

11.

Төгсөгчдөд диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа

2016.6.13

2016.6.15

12.

Элсэхийг хүсэгчдэд зориулсан сургуулиа танилцуулах өдөрлөг

2016.6.21

2016.6.26

13.

Элсэгчдийн цахим бүртгэл

2016.4.10

2016.7.10