Дээшээ

Тест / Шалгалтууд


Тестийн төвийн тухайн

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль нь сургалтын орчин сайжруулах, мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх ажлыг цаг ямагт хийсээр байна. Бид 2015 онд  “Удирдлагын мэдээллийн систем”-ийг шинээр хийж, сургалтын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ. Системийн онцлог нь сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч бүх талууд жигд оролцох эрхтэй цогц систем юм.

Үүний нэг хэсэг болох Тестийн системийн эхний хувилбарыг 2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

Тестийн програм

Систем хийгдэж байна.