Дээшээ

Төгсөгчид


ХИС-тай холбоотой түүхэн баримтууд

  • 1979. 36 жилийн тэртээ МУИС-ийн Орос хэлний салбар, Улсын багшийн дээд сургуулийн Орос хэлний факультетэд түшиглүүлэн МУИС-ийн бүрэлдэхүүнд Орос хэлний институт (ОХИ) байгуулсан нь одоогийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн үндэс суурь болсон юм. ОХИ-ийн 2 факультетийн 39 багш, 20 ажилтан орчин цагийн орос хэлний авиа зүй, яриа, бичгийн дадлага, орчуулгын онол, сурган заах аргазүй, утга зохиолын хичээлийг 498 оюутанд зааж эхэлжээ.
  • 1982. МУИС-ийн бүрэлдэхүүнээс ОХИ-ийг салгаж, бие даасан Орос хэлний багшийн дээд сургууль байгуулжээ.
  • 1990. Гадаад хэлний дээд сургууль болгон байгуулж, орос хэлээс гадна англи, герман, франц, хятад, япон, солонгос хэлний багш, орчуулагчийн хөтөлбөрөөр сургалт явуулж эхэлсэн.
  • 1994. Хөрвөх чадвартай мэргэжилтний эрэлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор гадаад хэлийг бусад мэргэжлийн хөтөлбөртэй хослуулан, Аялал жуулчлал-Япон хэлний орчуулагч, 1997 оноос Эдийн засаг-Герман хэлний орчуулагч, 2004 оноос Аялал жуулчлалын менежмент-Франц хэлний орчуулагч, Олон улсын бизнесийн удирдлага- Англи хэлний орчуулагчийн бакалаврын хөтөлбөрөөр сургалт явуулах болсон. Манай сургуулийг давхар мэргэжлээр суралцан төгсөгчдөд ажлын байр олдоц сайтай байдаг.
  • 1996. Гадаад хэл шинжлэл, боловсрол судлалын магистрын, 1999 оноос гадаад хэл шинжлэл, боловсрол судлалын докторын сургалтын хөтөлбөр эхлүүлсэн нь манай сургуулийн эрдмийн чадавхийг тасралтгүй нэмэгдүүлж байна.
  • 1999. Монгол улсад хүмүүнлэгийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд Гэгээрлийн яамны шийдвэрээр тус сургуулийн хөтөлбөрийг өргөжүүлэн Хүмүүнлэгийн Уааны Их Сургууль байгуулав.
  • 1999. 2007. Боловсролын Магадлан итгэмжлэлийн Үндэсний зөвлөлөөс 1999 онд анх удаа, 2007 онд хоёр дахь удаагаа дээд боловсролын магадлан итгэмжилснээр ХИС-ийн сургалт, судалгааны чанарт баталгаа өгч, их сургуулийн статусаар үйл ажиллагаа явуулах эрх олгосон юм.