Дээшээ

Оюутны холбооны бүтэц


 1. Хэвлэл мэдээлэл
 2. Гадаад харилцаа
 3. Маркетингийн алба
 4. Санхүү
 5. Хүний нөөцийн алба
 6. Сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээний
 7. Урлаг спортын алба
 8. Бизнесийн Сургуулийн Оюутны зөвлөл
 9. Хэл, Соёлын Сургуулийн Оюутны зөвлөл
 10. Мэдээлэл харилцаа, менежментийн сургуулийн Оюутны зөвлөл
 11. Дархан салбар сургуулийн Оюутны зөвлөл
 12. ХИС-ийн харьяа Билиг дээд сургуулийн Оюутны зөвлөл
 13. ХИС-ийн харьяа Далайван дээд сургуулийн Оюутны зөвлөл
 14. Оюутны клубуудын нэгдсэн зөвлөл
 15. Дотуур байрны нэгдсэн зөвлөл гэсэн гүйцэтгэх хорооны 15 салбар нэгжтэй байна