Дээшээ

Өргөдөл / Шинэ оюутны


Элсэгч та бүхэн

  • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөр бүхий
  • Гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарсан “хоёр сургууль, хоёр диплом”, “3+1” солилцооны хөтөлбөрүүдтэй.
  • Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн түвшин хамгийн өндөр

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуульд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:   http://elselt-his.mn/ хаягнаас авна уу.