Дээшээ

Бүртгэлийн хүчинтэй хугацаа


ХИС-ийн оюутнуудын хувийн мэдээлэл, дүнгийн тодорхойлолт, сургалтын төлөвлөгөөний мэдээллүүд 5 жлийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Уг хугацаанаас хойш мэдээллийн аюулгүй байдлын үүднээс мэдээллийг архивлана.