Дээшээ

Оюутны бүртгэлийн төв


  • Шинээр элсэгчид холбогдох салбар сургуулийн сургалтын албан дээр дээрх материалыг бүрдүүлэн очиж, сургалтын системд албан ёсоор бүртгүүлж, системд нэвтрэх эрх болон интернэтэд нэвтрэх нууц үгээ авна.  
  • Холбогдох сургалтын албандаа оюутны цахим үнэмлэхээ захиалж, зургаа өгнө. Оюутны цахим үнэмлэх авснаар номын сан болон бусад үйлчилгээнд хамрагдах эрхтэй.