Дээшээ

Тухай


Бидний тухай

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль нь аюулгүй байдлыг хангаж, багш, оюутан, ажиллагсадаа тав тухтай орчинд ажиллаж, суралцах нөхцөлийг хангах үүднээс Геомандал хамгаалалтын үйлчилгээний компаньтай хамтран ажиллаж байна. Тус компань нь 2007 оноос хойш Гэрээт харуул, хамгаалалтын чиглэлээр Цагдаагийн Ерөнхий Газрын харьяа Нийслэлийн цагдаагийн газрын хэв журмын хэлтсийн 020 тоот тусгай зөвшөөрөлтэйгээр гэрээт харуул, хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм. Геомандал хамгаалалтын үйлчилгээний компани нь үйл ажиллагаандаа олон улсын ISO 9001 чанарын удирдлагын менежмент болон олон улсын OHSAS 18001:2007 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Мөн ХИС-ийн хичээлийн байрууд нь аюулгүй байдлын үүднээс хяналтын камераар бүрэн тоногдлогдсон тул аливаа гэмт үйлдэл, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах боломжтой юм.

Хамтрагч байгууллагууд

  1. Голомт банк
  2. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
  3. “Тэгш мандал трейд” ХХК -ийн  “Мандал” амралтын газар

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

 

Гамшгийн үеийн бэлэн байдал

 

Аюулгүй байдлын эргэх холбоо

 

Цаг үеийн анхааруулга санамж