Дээшээ

Нээлттэй өдөрт урьж байна


Нийтлэг асуулт, хариулт

 1. Сургалтын төлбөрөө ямар банкны аль дансанд төлөх вэ?

Бизнесийн сургууль, МХМС-ийн оюутнууд доорхи дансанд төлбөрөө төлнө.

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банк: Голомт-1

Дансны дугаар: 1102926921

 

Хэл, Соёлын сургууль, ОУХНСС-ийн оюутнууд доорхи дансанд төлбөрөө төлнө.

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банк: Худалдаа хөгжлийн банк - 804

Дансны дугаар: 404114613

Оройн сургалт

Хэл соёлын сургууль, ОУХНСС эрчимт ангиуд доорхи дансанд төлбөрөө төлнө.

(Англи, Герман, Франц, Хятад, Олон улсын харилцаа)

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банк: Хаан банк

Дансны дугаар: 5003500527

 

Бизнесийн сургуулийн эрчимт анги, магистр, докторын ангиуд доорхи дансанд төлбөрөө төлнө.

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банк: Төрийн банк

Дансны дугаар: 106000020120   

 1. Сургалтын төлбөрөө хэдний дотор төлөх ёстой вэ?

1-р курсын оюутнууд элсэхдээ 1-р курсын сургалтын төлбөрөө бүтэн төлсөн байх, 2, 3, 4-р курсын оюутнууд 10 дугаар сарын 1-ний дотор 50% төлж, үлдсэн хагасыг 2 дугаар сарын 1-ны дотор төлнө.

 1. Төлбөр төлсөн он сар өдрөө мэдмээр байна?
 • Unimis вэб хуудаст оюутан өөрийн кодоор нэвтрэн ороход нийт хийсэн  төлбөрийн дүн, төлсөн огноо харагдана.
 1. Сургалтын төлбөрөө илүү төлчихлөө, хэрхэн буцааж авах вэ?
 • Буцаан олгол авах хүсэлт, өргөдөл бөглөөд төлбөр төлсөн баримтаа  хавсарган буаан олголт хийх өдрөөс 5 хоногийн өмнө өгсөн байх шаардлагатай.
 • Илүү төлөлтийг сар бүрийн 10 болон 25-нд буцаан олгоно.
 1. Сургуулиас бүр мөсөн гарч байгаа юмаа, сургалтын төлбөрөө хэрхэн буцаан авах вэ?
 • Хүсэлт гаргана
 • Салбар сургуулийн захирлаар гарын үсэг зуруулна.
 • Сургалтын албандаа хүсэлтээ өгч тушаал гаргуулна.
 • Тушаал гарсны дараа санхүүгийн албанд буцаан ологолт хийх хүсэлт гаргана.
 1. Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг сар бүрийн хэдэнд олгогддог вэ?
 • Захирлын нэрэмжит тэтгэлгийг сар бүрийн 25-нд олгогдоно.              
 1. Сургалтын төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй хасагдсан, хасалтаас үргэлжлүүлэн суралцах хүсэлтэй байна. Яах вэ?
 • Хүсэлт гаргана
 • Салбар сургуулийн захирлаар гарын үсэг зуруулна.
 • Сургалтын албандаа хүсэлтээ өгч хасалтаас үргэлжлүүлэн суралцах тушаал гаргуулна
 • Төлбөр төлсөн баримтаа хувилан хавсаргана.

Оюутны програмд хэрхэн нэвтрэх вэ?

Оюутны програмд нэвтэрхийн тулд энд дарна уу.