Дээшээ

Элсэгчээр бүртгүүлэх


Элсэгч та бүхнийг:

 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөр бүхий
 • Гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарсан “хоёр сургууль, хоёр диплом”, “3+1” солилцооны хөтөлбөрүүдтэй.
 • Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн түвшин хамгийн өндөр

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуульд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:   http://elselt-his.mn/ хаягаар авна уу.

Магистр, докторын шинэ элсэгч

Хөтөлбөрийн онцлог, тавих шаардлага:

 • Бүртгүүлэгч бакалаврын зэргийн боловсролыг ХИС-д эзэмшиж, 3-аас дээш голчтой төгссөн бол тухайн мэргэжлээрээ ХИС-ийн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүйгээр элсэнэ.
 • ХИС-д бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч нь мэргэжлийн тэнхимийн тавьсан шаардлагыг хангасан бол төгсөх курсдээ магистрын хөтөлбөрт давхар элсэн суралцаж болно
 • Бакалаврын зэрэг эзэмшсэн мэргэжил нь магистрын чиглэлээс өөр байгаа нөхцөлд мэргэжлийн тэнхимээс санал болгосон зөрүү кредитийг судлахыг зөвшөөрвөл элсүүлнэ.
 • Сургалтыг ажлын өдрийн 16 цагаас хойш явуулна. Хичээлийн хуваарийн талаарх мэдээллийг элсэлтийн шалгалтын дүн гарсны дараагаар элсэгчдэд мэдээлнэ.
 • Магистрын хөтөлбөрт элсэн суралцагч нь мэргэжлийн чиглэлээс хамааран профессоруудын төслийн багт орж ажиллах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:  http://graduate.elselt-his.mn/  хаягаар авна уу.

Оройн сургалтын бүртгэл

Бакалаврын оройн сургалтын онцлог, тавих шаардлага:

 • Тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн иргэн 2 дахь мэргэжлийг эзэмших сонирхолтой бол энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаж болно.
 • Сургалтыг мэргэжлийн чиглэлээс хамааран 7 хоногт 2 – 3 өдөр ажлын бус цагаар явуулна.
 • Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар 2.5 жилийн хугацаанд бакалаврын зэрэг эзэмших боломжтой.
 • Хөтөлбөрт хамрагдах сонирхолтой иргэд тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэг эзэмшсэн байх шаардлага тавина.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:  http://graduate.elselt-his.mn/  хаягаар авна уу.